plende

KONTROLA JAKOŚCI - INFORMACJE DLA DOSTAWCÓW

Polityka zapewnienia jakości dla: opakowania  i materiały zbiorcze – parametry do wstępnej kontroli jakościowej stosowane w K.C.B. Interlight sp. z o.o.

 

1/.  Zgodność wymiarów z zachowaniem tolerancji:

+/- 1 mm dla wymiaru do 100 mm,

+/- 2 mm dla wymiaru od 101 mm do 379 mm,

+/- 3 mm dla wymiaru od 380 mm do 570 mm,

+/- 4 mm dla wymiaru od 571 mm do 1140 mm.

2/.  Przesunięcie na krawędzi sklejenia (+/- 2 mm).

3/.  Poprawne sklejenie bez przylegających odpadów.

4/.  Brzegi pełne, nie wystrzępione.

5/.  Dopuszczalny odstęp pomiędzy klapami po zamknięciu kartonu max 5 mm.

6/. Prawidłowość nabigowania (brak podwójnych bigów, prawidłowe złamanie kartonu w miejscu nabigowania, po złożeniu kartonu w miejscach nabigowań brak przedarcia tektury), zgodność przebiegu fali.

7/. Tektura czysta, sucha, bez uszkodzeń.

 

8/. Stabilność kartonu:

minimalna gramatura dla kartonów z tektury „3” warstwowej, fala B lub C

430-470 g/m2

minimalna gramatura dla kartonów z tektury „5”-warstwowej, fala BC

670-690 g/m2

minimalna gramatura dla kartonów z tektury „5”-warstwowej, fala BE

660-680 g/m2

minimalna gramatura dla kartonów z mikrofali, fala E

370-430 g/m2

minimalna gramatura dla kartonów chep 

(zależna od rodzaju asortymentu)

1100-1200 g/m2 lub

680-710 g/m2

W/w gramatury są to standardy, natomiast wszystkie szczegółowe informacje na temat wymaganego rodzaju tektury znajdują się w zamówieniu zakupu.

 

9/. Kartony nie mogą być zszywane (wyjątek stanowią kartony-chep, które są zarazem klejone oraz zszywane).

10/. Znakowanie standardowe dla KCB:

 • na krótszej dolnej klapie kartonu od jego wierzchniej strony (po zamknięciu kartonu klapa ta jest niewidoczna) umieszczona nazwa kartonu. Po zamknięciu karton nie może posiadać żadnych znaków identyfikujących.
 • Znak RESY/RECYKLINGU-PĘTLA MOEBIUSZA umieszczony musi być na dłuższej dolnej klapie kartonu na jego wierzchniej stronie, tak aby po zamknięciu kartonu znak ten był widoczny.
 • Znak RESY może być umieszczony tylko i wyłącznie z numerem certyfikatu,
 • W przypadku tac numer kartonu nie może być zamieszczony pod znakiem RECYKLINGU/RESY.
 • W przypadku umieszczenia na kartonie/tacy numeru indeksu musi być on nadrukowany jak najmniejszą czcionką zapewniającą czytelność indeksu, w miejscu nieingerującym w szatę graficzną.

 

11/. Nadruk specjalny: zaakceptowana przez KCB do dostawcy szata graficzna umieszczona na serwerze pod danym numerem indeksu i datą. Dopuszczalne przesunięcie elementów grafiki względem linii bigowania lub /i cięcia wynosi +/- 2mm.

 

12/. Barwa:

 • kolor zgodny z fizycznym wzornikiem Pantone, którego numer podany jest w zamówieniu i szacie graficzną - niezależnie od zastosowanego podłoża,
 • wysłanym przez KCB wzornikiem koloru,
 • zaakceptowanym przez KCB proofem,
 • zaakceptowanym przez KCB przeddrukiem.

13/. Sposób nadruku:

- niezamazany,

- dobrej ostrości,

- kompletny.

 

14/. Kod kreskowy czytany czytnikiem kodu lub (jeżeli wymagany) weryfikowalny odczytem na weryfikatorze kodów kreskowych. Wynik weryfikacji kodu na poziomie określonym w zamówieniu, uzyskany za pomocą weryfikatora kodów kreskowych. Wymiar kodu zgodnie z wymaganiami klienta podanymi w zamówieniu lub na szacie graf.

 

15/. Pakowanie:

- opakowania wiązane w paczki o jednakowej ilości,

- układane na paletach  Euro – zwrotnych. Dostarczenie towaru na paletach innych niż EURO wymaga zgody KCB,

- palety spinane taśmami, zabezpieczone narożnikami i owinięte folią strech,

- maksymalna wysokość palety do 1,1 m (paleta niska) lub 2,2 m (paleta wysoka), 

- sposób ułożenia opakowań na paletach zapewnia możliwość łatwego przeliczenia, stabilność palet i zabezpiecza towar przed uszkodzeniami w czasie załadunku i transportu.

- obowiązkiem dostawcy jest umieszczenie na dokumencie dostawy ilości palet, na których towar został dostarczony oraz odebranie palet zwrotnych, każdorazowo przy każdej dostawie, chyba że istnieją inne pisemne ustalenia między Dostawcą a Odbiorcą.

- w przypadkach, gdy towar wystaje poza obręb palety Euro i nie ma możliwości innego składowania tego towaru na palecie Euro wówczas wystające narożniki muszą być bardzo dobrze zabezpieczone dodatkową tekturą, aby nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie transportu i magazynowania,

- każda paleta z dostarczonym towarem musi posiadać etykietę zawierającą następujące informacje:

 • nazwa producenta
 • ilość
 • rodzaj towaru
 • nr indeksu z zamówienia
 • data produkcji           

                              

16/. Wszystkie opakowania i materiały zbiorcze dostarczane do magazynów KCB przechodzą kontrolę wstępną dostawy. Kontroli jakości materiałów i opakowań zbiorczych dokonuje się zgodnie z limitem akceptowanej jakości

AQL- PN-ISO 2859-1:2003. Przyjęto następujący akceptowany poziom jakości:

 • General Inspection Level: II,   Krytyczne błędy: 0,   Duże błędy: 1,5,   Małe błędy: 4,0

Materiały i opakowania zbiorcze mogą być kontrolowane na każdym dalszym etapie produkcyjnym ze względu na możliwość wystąpienia wad ukrytych, które nie są możliwe do zidentyfikowania podczas kontroli wstępnej dostawy.

KCB Interlight Sp. z o.o.
PL 88-140 Gniewkowo
ul. Inowroclawska 4

Tel. +48 52 355 82 07
Fax +48 52 355 84 47
e-mail: interlight@kcb.pl

KRS 0000129581 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP:556-000-42-37 / VAT-ID: PL5560004237
Zarząd/Management: Łucja Kończal, Hartmut Boock, Romana Szafrańska