plende

ABC użytkownika

Nigdy nie zostawiaj zapalonej świecy bez nadzoru.

Pal świece w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.

Zawsze zachowuj co najmniej 10 cm odstępu pomiędzy płonącymi świecami.

Nie pal świec na łatwopalnych przedmiotach lub w ich pobliżu.

Pal świece w pozycji pionowej.

Nie stawiaj świec w przeciągu.

Trzymaj świece z dala od źródeł ciepła.

Kontroluj stan wypalenia świecy, nie pozwól wypalić się jej do dna świecznika.

Przed zapaleniem świecy przytnij knot do wysokości 1cm.

Zawsze gaś płomień zagaszaczem. Nie zdmuchuj.

Pal świece wyłącznie na zewnątrz (nie w pomieszczeniach).

Świece pochodniowe zapal przy górnym końcu i nie przenoś ich, gdy są zapalone.

Świec pływających używaj wyłącznie w odpowiednich pojemnikach wypełnionych wodą.

Nie dopuścić do przedostania się ciał obcych itp. do płynnego wosku.
W przypadku powiększenia się płomienia lub pojawienia się drugiego płomienia natychmiast zgaś świecę.

Użyj odpowiedniego pojemnika, ponieważ te świece skraplają się podczas palenia.

 

Świec podgrzewaczy używaj wyłącznie w pojemnikach i na podstawkach podgrzewających z dostatecznym dopływem powietrza.
 

 

Przestrzeń powietrza nad płomieniem powinna wynosić co najmniej 6 cm. Używaj wyłącznie świec podgrzewczy bez aromatu w pojemnikach aluminiowych.

 

Świeczniki wotywne stawiaj na powierzchni odpornej na działanie ciepła.
Nie dopuść, aby świece wypalały się w innym ciepłym miejscu.

 

Świeczniki do świec podgrzewaczy stawiaj na powierzchni odpornej na działanie ciepła.
Nie dopuść, aby świece wypalały się w innym ciepłym miejscu.

 

 

Używaj wyłącznie na wolnym powietrzu lub w zniczu.

 

Świece nowinkowe są przeznaczone do celów dekoracyjnych – nie stawiaj ich na dużej podstawce, ponieważ świece nierównomiernie uformowane mogą mocno kapać.

 

Pierścienie kwiatowe są przeznaczone wyłącznie do dekoracji. Przed zapaleniem świec usuń pierścienie.

 

Nigdy nie używaj cieczy do gaszenia.
 

 

Wypalaj na ogniotrwałej podstawce.

 

Zachowaj odstęp.

Nie dotykaj w trakcie palenia się świecy.

Zawsze używaj świecznika.

Nie wrzucaj do stopionego wosku zapałek oraz chroń go przed innymi zanieczyszczeniami, aby uniknąć zapalenia.

Nie poruszaj płonącą świecą.

Użyj odpowiedniego pojemnika, ponieważ te świece skraplają się podczas palenia.

Nie wypalaj w podstawkach podgrzewających.

Wyprostuj knot.
Zapal tylko raz.

Przytnij krawędź,

 

Nie jedz.

Usuń Deko.

KCB Interlight Sp. z o.o.
PL 88-140 Gniewkowo
ul. Inowroclawska 4

Tel. +48 52 355 82 07
Fax +48 52 355 84 47
e-mail: interlight@kcb.pl

KRS 0000129581 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP:556-000-42-37 / VAT-ID: PL5560004237
Zarząd/Management: Łucja Kończal, Hartmut Boock, Romana Szafrańska, Henryk Barnaś