plende

Historia KCB

Historia firmy K.C.B. Interlight rozpoczęła się 02 listopada 1898r. i jest ona „spadkobiercą” tradycji sięgającej początku lat dziewięćdziesiątych… dziewiętnastego wieku.

 

Praca u podstaw

                W drugiej połowie XIX wieku zaobserwować można było rodzenie się polskiej klasy średniej. Proces ten, najpierw powolny, pod koniec „wieku pary i elektryczności” przybrał znaczne rozmiary. Pozytywistyczne hasło „pracy u podstaw” padło na podatny grunt. Nie bez znaczenia była też zmiana nastawienia kościoła do spraw gospodarczych. Powstające wtedy polskie przedsiębiorstwa coraz częściej stawały się realną konkurencją dla niemieckich i żydowskich przemysłowców i kupców. Zjawisko to było charakterystyczne dla całego zaboru pruskiego, jednak najsilniej występowało w Prowincji Poznańskiej, gdzie Polacy przeważali liczebnie nad Niemcami.

Początek

                W takiej to atmosferze powstała w naszym mieście w 1892 roku fabryka świec. Założył ją Walenty Noga. Produkowano tu świece „ścisłe według przepisów kościelnych, i tylko z czystego wosku pszczelego”. Doświadczenie właściciela, który wcześnie wiele lata przepracował w fabryce świec w Krotoszynie oraz w kilku innych miejscach, było najlepszą gwarancją jakości powstających tu produktów. Szybko więc  świece z Gniewkowa zyskały sobie uznanie, gdyż - jak podkreślano – „ceny są umiarkowane, a wyrób rzetelny”. Potwierdzeniem wysokiej klasy produktów były medale, które zakład W. Nogi otrzymał na regionalnych wystawach przemysłowych w Inowrocławiu, Toruniu, Bydgoszczy czy Kościerzynie. Walenty Noga też uczestniczył w życiu społeczności naszego miasta w  czasach zaborów.

 

Bogactwo asortymentu

                  Z biegiem lat, acz powoli, fabryka rozwijała się. W 1897 roku wybudowano przy zakładzie bielnik wosku, co umożliwiło zwiększenie gamy wyrobów. Oprócz kościelnych, zaczęto też produkować świece domowe. W okresie międzywojennym zakład „W. Noga i Spółka” wytwarzał dodatkowo świeczki choinkowe, znicze, kadzidła, oleje pasty podłogowe i do butów. Jednak aż do wybuchu II wojny światowej zakład w Gniewkowie nastawiony był głównie na realizację zamówień kościelnych. Pomimo bogactwa asortymentu przez cały czas fabryka świec zaliczała się do małych przedsiębiorstw; w zależności od okresu zatrudnionych tu było 4-5 pracowników.

„Wosko- Chemia”

                  Ostatecznie fabryka świec „W. Noga i Spółka” skończyła swoją działalność w październiku w 1950 roku. Wtedy właściciel - Mieczysław Drzewiecki, krewny założyciela firmy powołał spółdzielnię pracy. Nowo powstały zakład zatrudniający wtedy 17 pracowników przybrał nazwę „Wosko- Chemia”. Nastąpił dość energiczny rozwój firmy. W latach sześć dziesiątych XX wieku pierwsze świece z Gniewkowa trafiły na zagraniczne rynki, w tym do krajów tak odległych jak Liban, Libia, czy Etiopia. W 1989 roku Spółdzielnia Pracy „Wosko- Chemia” wspólnie z zagranicznym inwestorem założyła nową firmę joint venture o nazwie „Interlight”. Rozpoczął się nowy okres w historii fabryki świec w Gniewkowie – KCB Interlight Sp. z o.o.

KCB Interlight Sp. z o.o.
PL 88-140 Gniewkowo
ul. Inowroclawska 4

Tel. +48 52 355 82 07
Fax +48 52 355 84 47
e-mail: interlight@kcb.pl

KRS 0000129581 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP:556-000-42-37 / VAT-ID: PL5560004237
Zarząd/Management: Łucja Kończal, Hartmut Boock, Romana Szafrańska