plende

Polityka jakości i środowiska

 

Firma K.C.B. Interlight - Sp. z o.o. jest producentem wyrobów świecarskich działającym od 1989 roku na rynku polskim oraz międzynarodowym,  plasującym się w czołówce firm w branży .

Jednym  z podstawowych źródeł sukcesu naszej firmy jest połączenie dynamicznego ale zrównoważonego rozwoju z jednoczesną dbałością o wysoką jakość oferowanych produktów i ochronę środowiska.

Wdrożony w KCB system zarzadzania spełnia wymagania standardów ISO 9001, 14001 ale również uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe i relacje z różnymi grupami interesariuszy. Zadowolenie naszych klientów jest naczelną zasadą kreującą poczynania naszej firmy. Stawiamy na przyjazne długofalowe relacje.

Zdajemy sobie również sprawę, z tego że nasz sukces jest w dużym stopniu uzależniony od nastawienia naszych pracowników dlatego dokładamy wszelkich starań, by zapewnić pracownikom pracę  w komfortowych warunkach, w przyjaznej atmosferze .

Politykę jakości i środowiska realizujemy poprzez:

 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgodnego w pełni z wymaganiami Normy ISO 9001:2015 oraz Normy ISO 14001:2015,
 • stałe zaangażowanie pracowników na rzecz jakości i środowiska,
 • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników,
 • stosowanie nowoczesnych metod produkcji,
 • wdrażanie nowych technologii,
 • unowocześnianie parku maszynowego,
 • stosowanie wysokiej jakości  surowców o ściśle zdefiniowanych standardach,
 • poddawanie wyrobów ciągłej kontroli zgodności w nowoczesnym laboratorium zakładowym, jak również okresowej kontroli przez niezależnych rzeczoznawców,
 • badanie potrzeb, oczekiwań i zadowolenia kluczowych stron zainteresowanych,
 • sprawdzony system oceny i doboru dostawców i podwykonawców oraz rozwijanie z nimi partnerskiej współpracy, 
 • monitorowanie aspektów środowiskowych w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko w tym zanieczyszczeń.
 • zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez podejmowanie  działań prośrodowiskowych
 • dbanie o wizerunek firmy,
 • spełnianie wymagań prawnych i innych, które obowiązują firmę,

W sposób ciągły pracujemy nad udoskonaleniem naszej oferty oraz dopasowaniem jej do warunków rynkowych.. Lojalność w stosunku do naszych klientów jest ważnym elementem naszej polityki, która ugruntowuje wizerunek biznesmena nie tylko nastawionego na zysk, ale również partnera  fair play w stosunkach handlowych.

                                                                      

Prezes Zarządu

 Łucja Kończal

KCB Interlight Sp. z o.o.
PL 88-140 Gniewkowo
ul. Inowroclawska 4

Tel. +48 52 355 82 07
Fax +48 52 355 84 47
e-mail: interlight@kcb.pl

KRS 0000129581 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP:556-000-42-37 / VAT-ID: PL5560004237
Zarząd/Management: Łucja Kończal, Hartmut Boock, Romana Szafrańska